Trwa ładowanie...
bELiQEwR
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-09-30
QNT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
50,00
-10,00
2021-09-01
QNT Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR
60,00
-1,67
2021-08-31
QNT Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR
60,00
0,00
2021-06-23
QNT Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 23.06.2021 r.
47,00
-2,13
2021-06-23
QNT Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
47,00
-2,13
2021-06-23
QNT Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
47,00
-2,13
2021-06-10
QNT Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku – Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.
48,60
0,00
2021-06-02
QNT Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA z siedzibą w Krakowie wraz z projektem uchwały
48,80
+0,41
2021-05-31
QNT QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
46,20
+6,06
2021-05-28
QNT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.06.2021 r.
47,40
+3,38
2021-04-16
QNT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
35,20
-0,57
2021-04-16
QNT R /: formularz raportu rocznego
35,20
-0,57
2021-01-20
QNT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
23,00
0,00
2020-12-28
QNT Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 28.12.2020 r.
23,20
0,00
2020-12-28
QNT Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019
23,20
0,00
2020-12-28
QNT Korekta raportu bieżącego nr 15/2020 - brak podpisu osób reprezentujących spółkę
23,20
0,00
2020-12-28
QNT Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
23,20
0,00
2020-12-23
QNT Informacja o połączeniu spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software.
23,20
0,00
2020-12-21
QNT Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie rozwiązania Kapitału Zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w 2019 roku i wypłaceniu dywidendy z tej części oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020.
23,40
+1,71
2020-12-02
QNT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.
18,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 25
  • Następna strona
bELiQExz