Trwa ładowanie...
bEIPNxvp
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 36610 07712 201288
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7682 7302 84520
Zysk (strata) brutto5492 8823 00439
Zysk (strata) netto3712 3522 91535
Przepływy netto1 920111 377137
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 4876513 906421
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-481-508-1 905-284
Przepływy netto z działalności finansowej-86-132-6240
Aktywa razem26 96727 19028 44212 398
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 2056 69610 991205
Zobowiązania długoterminowe1 2001 6151 9167
Zobowiązania krótkoterminowe9 0055 0819 075198
Kapitał własny16 43820 18717 21012 193
Kapitał zakładowy657657657657
Liczba akcji (tys. szt.)1 314,871 314,871 314,871 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,5015,3513,099,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,281,792,220,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 63133 14929 50330 169
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 8292 9782 5451 249
Zysk (strata) brutto6 9983 0092 1762 868
Zysk (strata) netto6 0132 7381 6422 008
Przepływy netto5 264791-1 133-1 070
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 4703 6721 5443 658
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 009-240667-2 093
Przepływy netto z działalności finansowej-197-2 641-3 344-2 635
Aktywa razem28 44218 70517 47319 755
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 9915 9065 2425 755
Zobowiązania długoterminowe1 916906809526
Zobowiązania krótkoterminowe9 0755 0004 4335 229
Kapitał własny17 21012 83112 34014 160
Kapitał zakładowy657657657657
Liczba akcji (tys. szt.)1 314,871 314,871 314,871 314,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,099,769,3810,77
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,572,081,251,53
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEIPNxvX