Trwa ładowanie...
bEgCgkJh

Notowania

ELKOP: strona spółki
10.06.2021, 16:13

EKP Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. przekazuje w załączeniu dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 czerwca 2021r. tj.:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 wraz z raportem biegłego rewidenta. Zarząd ponadto informuje, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty opublikowane zostały na stronie internetowej Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgCgkJP