Trwa ładowanie...
bEicXATF

Notowania

VEE Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, maj 2021

Zarząd Vee SA („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w maju 2021 r. wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 206 tys. minut. Oznacza to wzrost MPC w stosunku do kwietnia 2021 r. o 9 proc., a do średniej z 2020 r. o ponad 23 proc. – średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w 2020 r. wyniosła 166,7 tys. minut. Jest to drugi najlepszy wynik w tym roku i czwarty od momentu rozpoczęcia raportowania wskaźnika. Spółka zaznacza przy tym, że majowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki m.in. wzrostowi wolumenów procesowanych minut (od 6 do 133 proc.) z trwających projektów dla m.in. firm z branż: finansowej, ubezpieczeniowej i bankowej. Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% (w górę lub w dół) od raportowanego wskaźnika MPC. W 2020 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 74 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje (z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Inne komunikaty

bEicXAUn