Trwa ładowanie...
bEicXATF

Notowania

AQUABB: strona spółki
11.06.2021, 10:47

AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 16.02.2021 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 18.03.2021 r., informuje, że uzyskał wiadomość, iż Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 7.06.2021 r. oddalił zażalenie Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia”) na postanowienie tego Sądu z dnia 10.03.2021 r., którym oddalono wniosek Veolia o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji Spółki („Postanowienie Oddalające”).
Wydanie przez Sąd Okręgowy w Katowicach wspomnianego orzeczenia z dnia 7.06.2021 r., utrzymującego w mocy Postanowienie Oddalające, oznacza, iż w ocenie Sądu Veolia nie zdołała uprawdopodobnić ww. roszczenia dotyczącego prawa głosu przysługującego Gminie Bielsko-Biała z 6.631.553 akcji Spółki lub nie występuje po stronie Veolia interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Postanowienie Oddalające jest prawomocne. Wedle najlepszej wiedzy Spółki, nie istnieje żadne orzeczenie sądu powszechnego, które swoją sentencją potwierdzałoby rozpowszechnianą przez Veolia tezę o utracie przez Gminę Bielsko-Biała możliwości wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki lub które jakkolwiek ograniczałoby Gminę Bielsko-Biała w realizowaniu przedmiotowych uprawnień korporacyjnych w Spółce.

Inne komunikaty

bEicXAUn