Trwa ładowanie...
bEiEBuvF

Notowania

HMINWEST: strona spółki
11.06.2021, 12:17

HMI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki HM INWEST S.A., z siedzibą w Warszawie (Emitent), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.07.2021 r. na godz. 09:00. ZWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Karoliny Góźdź, przy ul. Belwederskiej 9A, 00-761 Warszawa.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ oraz treść projektów uchwał ZWZ. Informacje o ogólnej liczbie akcji, wzór formularza pełnomocnictwa i formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz inne materiały związane z ZWZ HM Inwest S.A. zwołanym na dzień 07.07.2021 roku zostały opublikowane na stronie korporacyjnej Spółki www.grupainwest.pl w zakładce relacje inwestorskie. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1_i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEiEBuwn