Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-02-28
HMI Zawarcie umowy sprzedaży udziałów HM Factory Sp. z o.o.
19,50
-2,05
2023-02-08
HMI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
13,80
+1,09
2023-01-16
HMI Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną
10,00
+2,50
2023-01-16
HMI Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przez spółkę zależną
10,00
0,00
2022-11-30
HMI Osiągnięcie progu 33 i 1/3% przez akcjonariusza
7,80
0,00
2022-11-30
HMI Nabycie akcji przez osobę blisko związaną
7,80
0,00
2022-11-30
HMI Przekroczenie progu 33 i 1/3 % akcji przez akcjonariusza
7,80
0,00
2022-11-30
HMI Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
7,80
0,00
2022-11-30
HMI Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji
7,80
+0,26
2022-11-25
HMI QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,60
0,00
2022-11-03
HMI Podpisanie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną
6,18
0,00
2022-10-03
HMI Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
7,34
+9,81
2022-09-27
HMI PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
7,48
0,00
2022-09-14
HMI Powołanie Członka Rady Nadzorczej
9,20
-2,39
2022-09-13
HMI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 13.09.2022 r.
9,20
0,00
2022-09-13
HMI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 13.09.2022 r.
9,20
0,00
2022-08-17
HMI Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
9,58
0,00
2022-08-12
HMI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
10,80
-0,46
2022-07-01
HMI Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21,80
+0,46
2022-06-15
HMI Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości
14,90
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona