Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 12926 71923 97352 474
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2743 4312 9447 203
Zysk (strata) brutto-2 6063 0872 2326 989
Zysk (strata) netto-2 4682 4171 7734 209
Przepływy netto-1 21617 967-19 2561 082
Przepływy netto z działalności operacyjnej-23 954-1 581685-21 566
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-399-98-2 3532 035
Przepływy netto z działalności finansowej23 13719 646-17 58820 613
Aktywa razem232 613203 300195 308158 740
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania189 265157 351145 347110 583
Zobowiązania długoterminowe105 90680 07766 98646 135
Zobowiązania krótkoterminowe83 35977 27478 36164 447
Kapitał własny43 20945 67349 39947 625
Kapitał zakładowy2 3362 3362 3362 336
Liczba akcji (tys. szt.)2 336,312 336,312 336,312 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,4919,5521,1420,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,061,030,761,80
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów184 789106 58193 82047 829
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 0637 97212 6244 298
Zysk (strata) brutto26 0473 6079 0091 173
Zysk (strata) netto20 3503 0026 372622
Przepływy netto-3446 9501 948-7 883
Przepływy netto z działalności operacyjnej-19 08222 097-11 4012 045
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 037-1 342-2 905-23 991
Przepływy netto z działalności finansowej19 775-13 80516 25414 063
Aktywa razem203 300198 320172 051104 590
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania157 351172 882142 68279 415
Zobowiązania długoterminowe80 07742 59953 74051 957
Zobowiązania krótkoterminowe77 274130 28288 94227 459
Kapitał własny45 67325 31229 32525 786
Kapitał zakładowy2 3362 3362 3362 336
Liczba akcji (tys. szt.)2 336,312 336,312 336,312 336,31
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)19,5510,8312,5511,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,711,282,730,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport