Trwa ładowanie...
bEikWEUR

Notowania

PATENTUS: strona spółki
11.06.2021, 14:02

PAT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEikWEVz