Trwa ładowanie...
bEimfUjp

Notowania

LOKUM: strona spółki
11.06.2021, 15:02

LKD Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie części zysku wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku na wypłatę dywidendy, a także dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2020 roku w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) Dywidendy. Zarząd zawnioskował, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło jako dzień dywidendy datę 28 września 2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 15 grudnia 2021 r. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku Spółki z 2020 roku na wypłatę dywidendy, a także terminów dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.).

Inne komunikaty

bEimfUjX