Trwa ładowanie...
bEqwqMQB

Notowania

MIR Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 6/06/2021, na podstawie której dokonała wyboru Spółki CWSP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000402544, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3767, do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok, przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Inne komunikaty

bEqwqMRj