Trwa ładowanie...
bESAIKOJ
Notowania
PZU: strona spółki
15.06.2021, 19:34

PZU Zmiana projektu uchwały oraz załącznika do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na 16 czerwca 2021 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („ZWZ”), („PZU SA”) na dzień 16 czerwca 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, dotyczącego zmiany projektu uchwały oraz załącznika do projektu uchwały ZWZ PZU SA zwołanego na 16 czerwca 2021 roku, Zarząd PZU SA informuje, że uległ zmianie projekt uchwały ZWZ PZU SA do pkt 18 porządku obrad ZWZ oraz załącznik nr 2 do projektu tej uchwały, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA („Sprawozdanie”).
Zarząd PZU SA przekazuje zmieniony projekt uchwały oraz Sprawozdanie w załączeniu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bESAIKPr