Trwa ładowanie...
bEqyOSXp

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
16.06.2021, 10:12

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii M, O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2021r.
dla serii M 15 678 367 zł. dla serii O 13 023 132 zł. dla serii P 13 023 928 zł. dla serii R 15 601 057 zł. dla serii S 9 142 048 zł. dla serii A1 20 858 939 zł. Łączna wartość zbioru: 87 327 470 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 80 882 961 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bEqyOSXX