Trwa ładowanie...
bErewEiJ

Notowania

AQUABB: strona spółki
17.06.2021, 13:42

AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2021 r. („Walne Zgromadzenie”) oraz treść załączników do tych uchwał wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się” w stosunku do każdej uchwały, a także informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
Zarząd Spółki przekazuje także informację o uchwałach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, a niepodjętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza Spółki dotyczącego sprawy wprowadzonej do punktu 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia, lecz nie poddanego pod głosowanie. Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek z punktów porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-06
AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
22,00
0,00
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
bErewEjr