Trwa ładowanie...
bEIDKJKd
Notowania
BNPPPL: strona spółki
17.06.2021, 15:58

BNP Zmiany w Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. powołało Panią Małgorzatę Chruściak, Panią Geraldine Conti i Panią Khatleen Pauwels na członków Rady Nadzorczej Banku, z dniem 1 lipca 2021 r. do końca bieżącej, pięcioletniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, o której mowa w § 16 ust.1 Statutu Banku.
Jednocześnie Bank informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Banku wybrała Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską na Przewodniczącą Rady Nadzorczej, od dnia 1 lipca 2021 r. Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Banku. Pani Małgorzata Chruściak Pani Małgorzata Chruściak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych coachingu i mentoringu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji oraz praktykującym coachem i mentorem biznesu. Od 2003 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, zdobytym w pracy w największych międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie (White & Case, CMS Cameron McKenna oraz EY Law), w tym na pozycji partnera i szefa praktyki bankowej. Od wielu lat jest uznawana za czołowego eksperta, rekomendowana w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych (Chambers Europe, IFRL i Legal 500). Współpracuje z Europejskim Kongresem Finansowym (EFC), w szczególności w związku z przygotowaniem stanowiska EFC dot. Emisji pożyczki walutowej. W 2017 r. dołączyła do zespołu EY Law, wspierając rozwój praktyki bankowej i finansowej w EY Law Polska. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu bankowości i finansów oraz procesów restrukturyzacji. Ponadto jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, Członkiem Europejskiej Rady Mentoringowej i Coachingowej oraz Członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. Jest także trenerem i mentorem uznanym przez Europejską Radę Coachingu i Mentoringu. W 2020 r. założyła własną firmę „Mentoring dla prawników” łącząc praktykę prawniczą i coaching / mentoring. Pani Małgorzata Chruściak spełnia wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami). W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Małgorzata Chruściak nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pani Małgorzata Chruściak nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pani Geraldine Conti Pani Geraldine Conti jest absolwentką Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie SDA Bocconi i London Business School. Była uczestniczką programu szkoleniowego Women on Board w Europejskiej Szkole Biznesu. Karierę zawodową rozpoczęła w latach 1996-1997 we Włoskim Stowarzyszeniu ds. Organizacji Międzynarodowych współpracujących z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W latach 1997-1998 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Włoch jako Analityk ds. finansowania projektów a następnie Konsultant ds. rozwoju biznesu. W okresie 1998-2000 związana była ze spółką Abbott – Diagnostic Division gdzie piastowała stanowisko Specjalisty ds. Kontrolingu odpowiedzialnego za obszar Włoch. W latach 2000-2009 działalność zawodową związała z Banca Nazionale del Lavoro, gdzie pełniła różne funkcje, m.in. HR Biznes Partner w obszarze „e-usług”, Menedżer ds. Budżetu, Planowania i Kontroli HR, HR Menedżer ds. Rozwoju Talentów, Specjalista ds. Wynagrodzeń i Benefitów oraz Dyrektor ds. Międzynarodowej Mobilności w procesie integracji z BNP Paribas. Od listopada 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Systemu Wynagrodzeń i Finansów HR w Obszarze IRB. Odpowiada za kwestie HR na terenie USA oraz Regionu Azji i Pacyfiku w Obszarze IRB. Pani Geraldine Conti spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.). W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Geraldine Conti nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pani Geraldine Conti nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pani Khatleen Pauwels Pani Khatleen Pauwels uzyskała tytuł inżyniera komercyjnego w Wyższej Szkole Handlowej EHSAL w Brukseli w 2000 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Siemens IT Services, gdzie powierzono jej zadanie stworzenia portfolio e-commerce, a następnie, po przejściu do Siemens Business Services, zajmowała stanowiska kolejno Kierownika Projektu, Kierownika ds. Portfela Sprzedaży i Dyrektora ds. Ofertowania i Przetargów. Objęła także kierownictwo zespołu IT ds. outsourcingu i przedsprzedaży, którego zadaniem było wypracowywanie umów outsourcingowych dla innych obszarów biznesu. W 2007 r. Khatleen Pauwels przeszła do Fortis Bank na stanowisko IT Sourcing Engagement Manager. Następnie kontynuowała karierę w BNP Paribas Fortis i w 2010 r. awansowała na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Zasobami IT i Zaopatrzenia Strategicznego. Od 2013 r. kierowała kilkunastoma inicjatywami dotyczącymi usprawnienia procesów w zakresie Kanałów Dystrybucji i CRM, a następnie w 2015 r. została Dyrektorem ds. Kanałów Dystrybucji i Zarządzania Danymi w obszarze operacji. W 2018 r. objęła kierownictwo działu operacyjnego prowadzącego obsługę Klientów Indywidualnych i Biznesowych. Od stycznia 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru Operacji E2E (zwanego Centrum Obsługi Klientów) i jest również członkiem Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis. Pani Khatleen Pauwels spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.). W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Khatleen Pauwels nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pani Khatleen Pauwels nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna §5 pkt 5) oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bEIDKJKL