Trwa ładowanie...
bEqyRGMl

Notowania

PEP: strona spółki
18.06.2021, 8:58

PEP ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) w zw. z art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Emitenta, zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqyRGMT