Trwa ładowanie...
bErKTqlN

Notowania

PEP: strona spółki
18.06.2021, 15:42

PEP ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
1. powołało p. Grzegorza Stanisławskiego, p. Ignacio Paz-Ares Aldanondo oraz p. Thomasa O’Brien w skład Rady Nadzorczej Emitenta; 2. powołało p. Dominikę Kulczyk oraz p. Hansa Schweickardt na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Emitenta; 3. odwołało p. Marjolein Helder z funkcji członka Rady Nadzorczej. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej, złożyli oświadczenie, stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz; (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bErKTqmv