Trwa ładowanie...
bEDNahZx
Notowania

MSW Powołanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. na X kadencję

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji następujące osoby:
- Pana Ernesta Podgórskiego, - Pana Javiera Lapastora Turpín, - Pana Antonio Muñoz Garrido, - Pana Javiera Lapuente Sastre, - Pana Javiera Serrada Quiza, - Pana Neila Roxbourgh Balfour. Poniżej Spółka przedstawia życiorysy oraz informacje o złożonych oświadczeniach Członków Rady Nadzorczej: Pan Ernest Podgórski Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od 2007 r. doktor nauk o zarządzaniu o specjalności rachunkowość. Biegły rewident, ekspert w obszarze rozliczeń środków unijnych. Ukończył szereg specjalistycznych kursów z zakresu MSR/MSSF, SOX, fraud audit, kontroli wewnętrznych, ładu organizacyjnego (corporate governance) czy Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), w tym języka XBRL. Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Od 2019 r. zrzeszony w Association of Certified Fraud Examiners. Autor szeregu publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego. W latach 2000-2003 związany z Wyższą Szkołą Zarządzania w Gdańsku, od 2006 do 2018 wykładowca i pracownik naukowy Sopockiej Szkoły Wyższej. Prowadzi wykłady z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na uczelniach wyższych, a także obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu KSRF, MSR/MSSF i MSRF. Aktywnie współtworzy samorząd zawodowy biegłych rewidentów. W latach 2012-2015 jako Skarbnik, a od 2015 do 2017 jako członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 2017 r. zasiada w Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w Warszawie. Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu spółki Mostostal Warszawa, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie 07/2020 – 01/2021 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej VRG S.A. (był oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych). Ponadto Pan Ernest Podgórski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej W.KRUK S.A. podmiotu zależnego od VRG S.A. Według oświadczenia Pan Ernest Podgórski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Javier Lapastora Turpín Obecne pełnione stanowiska: - Dyrektor i Przewodniczący Komitetu Audytu w AEDAS HOMES, SA (notowanej na giełdzie w Madrycie). - Dyrektor i Przewodniczący Komitetu Audytu w Banco Alcalá, SA (instytucja finansowa w Hiszpanii należąca do Grupy Credit Andorrà). - Dyrektor i Przewodniczący Komitetu Audytu w Servicios Financieros Carrefour EFC, SA (instytucja finansowa w Hiszpanii należąca do Grupy Carrefour). - Założyciel i współzarządzający w Kilmore Management Services, SL (zarządzanie projektami), Tullamore Properties, SL (nieruchomości) i Connemara Properties, SL (nieruchomości). - Dyrektor Naczelny w Glendalough Investments, SL (doradztwo finansowe), Clonmacnoise Developments, SL (nieruchomości) oraz Bazkariak Kalitate, SL (franczyza). - Członek Rady Ekonomicznej w Archidiecezji Madrytu. Poprzednio pełnione stanowiska: - Partner w PricewaterhouseCoopers (2003-2015). - Lider ds. gwarancji (Audyt, Rynki Kapitałowe, GRC i bezpieczeństwo IT) w PwC Hiszpania (2011- 2015). - Członek Global Assurance Leadership Team w PwC (2011-2015). - Członek Komitetu Wykonawczego PwC Hiszpania (2011-2015). - Dyrektor Generalny w PwC Auditores, SL (2011-2015). Inne wcześniejsze stanowiska: - Członek Komitetu Doradczego CNMV (regulatora hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych) Członek Zarządu ICJCE (Instytutu Biegłych Rewidentów w Hiszpanii). - Wykładowca w IE(Instituto de Empresa) Business School Edukacja: - Licencjat z ekonomii w Szkole Biznesu CUNEF. - Członek ROAC (Biegły Rewident w Hiszpanii) od 1995 roku. - PDD w IE Business School. - Liczne wewnętrzne i zewnętrzne kursy i seminaria w PwC. - Wysoki poziom znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Według oświadczenia Pan Javier Lapastora Turpín nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Antonio Muñoz Garrido Dyrektor Specjalistycznej Jednostki Biznesowej zajmującej się Kolejami i Tunelami oraz Dyrektor Budownictwa dla Obszaru Północnego Atlantyku w ACCIONA Construcción. Kariera zawodowa w ACCIONA: - Od 2019: Dyrektor Budownictwa dla Obszaru Północnego Atlantyku - Od 2017: Dyrektor Specjalistycznej Jednostki Biznesowej zajmującej się Kolejami i Tunelami - 2016 - 2017: Dyrektor Budownictwa dla Australii i Kanady - 2004 - 2015: Dyrektor Departamentu Budownictwa. Specjalistyczna Jednostka Biznesowa zajmująca się Kolejami i Tunelami. - 2002 - 2004: Dyrektor Departamentu Budownictwa w Consorcio Constructor Araucaria, Chile - 2000 - 2002: Dyrektor Departamentu Budownictwa, Madryt. - 1994 - 2000: Kierownik Projektu. - 1989 - 1994: Kierownik Biura Technicznego i Kontroli Jakości Wykształcenie: - Inżynier (inżynieria lądowa) w Universidad Politécnica de Madrid. 1989. - Magister zarządzania i administracji biznesowej. CEREM International Business School. 1996-1997. Według oświadczenia Pan Antonio Muñoz Garrido nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Javier Lapuente Sastre Doświadczenie zawodowe: - Od września 2020 - Dyrektor Finansowy w Acciona Construcción. - lipiec 2018 - wrzesień 2020 - Dyrektor Finansowy w Acciona Services podmiocie odpowiedzialnym za obsługę portów lotniczych, wywóz i utylizacja odpadów, sprzątanie miasta i prace ogrodnicze, usługi w zakresie mobilności, zarządzania obiektami - czerwiec 2017 – lipiec 2018 - Dyrektor Finansowy w Acciona Trasmediterranea, podmiot operujący w branży transportu promowego (pax & cargo). - czerwiec 2008 – czerwiec 2017 - Dyrektor ds. planowania i zarządzania w ACCIONA ENERGÍA. - luty 2002 - czerwiec 2008 - Kierownik ds. kontroli i budżetowania, Acciona Eólica CESA - Alabe Sociedad de Cogeneración, Madryt. - marzec 2001 – styczeń 2002 -Partner, TENNISPOOL S.L. - SPORT BUILDING S.L. , Madryt podmiot odpowiedzialny za budowę obiektów sportowych (baseny, korty tenisowe i korty do padla). - wrzesień 1996 - luty 2001 - Kierownik ds. finansowych i administracyjnych, ACCIONA AIRPORT SERVICES, Madryt. Wyksztalcenie: - wrzesień 2007 - kwiecień 2008 IESE Business School, Program Rozwoju Kadry Zarządzającej (PDD). - 1989 – 1995 Licencjat z ekonomii, Specjalność: Finanse i Ekonomia Uniwersytet Complutense – Madryt. Według oświadczenia Pan Javier Lapuente Sastre nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Javier Serrada Quiza Abslowent prawa Uniwersytetu Publicznego Nawarry (który ukończył w 1998 r.). Otrzymał również dyplom Master in Business International w ESIC Business & Marketing School (2000 r.) oraz dyplom Master in Law uniwerystetu Northwestern University z Chicago (2010 r.). Posiada certyfikat Business Administration szkoły IE Business School. Od 30 listopada 2017 r. Pan Javier Serrada Quiza pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych w Acciona Infraestructuras. Od kwietnia 2016 r. pracował w Nordex jako Zastępca Dyrektora ds. Prawnych (Deputy General Counsel). W 2005 r. dołączył do Grupy Acciona, pracując dla Acciona Windpower, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych. W latach 1999-2005 był starszym prawnikiem w Zubiri & Zudaire, a od 1997 do 1999 r. pracował w Radzie Miejskiej Pampeluny. Według oświadczenia Pan Javier Serrada Quiza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Neil Roxbourgh Balfour Ukończył Ampleforth College i uzyskał dyplom magistra prawa i adwokata w Oksfordzie (Middle Temple). W latach 1979-84 był deputowanym do Parlamentu Europejskiego. W latach 1969 - 1983 pracował w sektorze bankowości kupieckiej (Baring Brothers oraz European Banking Company). W latach 1984-1989 pełnił rolę Prezesa i Dyrektora Zarządzającego York Trust. W latach 1987 - 1991 był Przewodniczącym Powierników Funduszu Powierniczego Katedry w Ripon.W 1991 r. kierował wykupem York Trust po jego odwróconym przejęciu w 1989 r. przez Babcock & Brown (UK). W latach 1994-1995 stworzył KP Konsorcjum (KPK), w ramach joint venture z City Bank Handlowy, Paine Webber oraz KPMG. W 1999 r. Neil Balfour wprowadził spółkę Acciona do Polski. W latach 2001 - 2002 pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Wykonawczego polskiej spółki powiązanej Acciony - Mostostal Warszawa S.A. W 2005 r. Neil Balfour stworzył prywatną spółkę inwestycyjną w nieruchomości - Augusta I Ltd zajmującą się inwestycjami w polskie nieruchomości biurowe i mieszkaniowe oraz spółkę deweloperską (Mermaid Properties). W 2007 r. został prezesem Landkom International Plc, pierwszej ukraińskiej firmy notowanej na parkiecie AIM (Rynku Inwestycji Alternatywnych) londyńskiej giełdy. Neil Balfour był członkiem Komisji budżetowo-ekonomicznej oraz Komisji Monetarnej Parlamentu Europejskiego, był członkiem Zarządu jednego z największych koncernów banków komercyjnych w Europie, oraz stworzył jedną z pierwszych prywatnych firm zarządzania majątkiem w Europie środkowo-wschodniej oraz jedną z najlepszych firm deweloperskich w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, pełniąc od wielu lat funkcję Prezesa lub członka Zarządu szeregu notowanych na giełdzie spółek w Londynie, São Paulo i Warszawie, oraz w szeregu międzynarodowych funduszy kapitałowych. Według oświadczenia Pan Neil Roxbourgh Balfour nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bEDNaiaf