Trwa ładowanie...
bEBZNbCd
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
23.06.2021, 17:21

PRF Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r.

Zarząd PragmaGO S.A. (”Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 23 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członów zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 - 2020.

Załączniki

Inne komunikaty

bEBZNbCL