Trwa ładowanie...
bEDMlNfp
Notowania
KPPD: strona spółki
24.06.2021, 15:16

KPD Zakupy surowca w II półroczu 2021 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w wyniku zakończenia przetargów w ramach procedury "e-drewno systemowe", podpisano umowy na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2021 r. z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinku, Szczecinie i Pile na ogólną kwotę 24,1 mln zł netto:
- z RDLP w Szczecinku na kwotę 15,7 mln zł netto, - z RDLP w Szczecinie na kwotę 5,0 mnl zł netto, - z RDLP w Pile na kwotę 3,4 mln zł netto. Wszystkie umowy regulują ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład każdej RDLP. W umowach zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym wysokość tych kar nie przekracza 10% wartości każdej umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Inne komunikaty

bEDMlNfX