Trwa ładowanie...
bECpKLGt
Notowania

PRT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 („Spółka”), niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Lp. Nazwisko/Nazwa akcjonariusza; Liczba akcji; Liczba głosów; Procent ogólnej liczby głosów; Procent liczby głosów na tym ZWZ 1. LUMA Holding Limited; 5 353 774; 5 353 774; 28,15%; 41,87% 2. Piotr Szostak*; 2 204 197; 2 204 197; 11,59%; 17,24% 3. Mariusz Szymula*; 1 995 755; 1 995 755; 10,49%; 15,61% 4. PKO Parasolowy - Fundusz Inwestycyjny otwarty**; 1 213 422; 1 213 422; 6,38%; 9,49% *Spółka wskazuje, że Piotr Szostak i Mariusz Szymula są członkami porozumienia, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2018 **Spółka wskazuje, że Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i PKO Parasolowy - Fundusz Inwestycyjny otwarty są członkami porozumienia, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 68/2019

Inne komunikaty

bECpKLHb