Trwa ładowanie...
bEEvjJcR
Notowania
KPPD: strona spółki
25.06.2021, 15:00

KPD Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 25.06.2021 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności BP SA aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego o wartości 6,5 mln zł, na mocy którego przedłużono okres kredytowania do 25.06.2024 r. Na dzień podpisania aneksu uruchomiono kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2,5 mln zł.
Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie.

Inne komunikaty

bEEvjJdz