Trwa ładowanie...
bECzvcOd
Notowania
PEKABEX: strona spółki
29.06.2021, 14:06

PBX Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 10.178.869,92 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100), tj. 0,41 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 24 826 512 sztuk.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 16 lipca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 roku.

Inne komunikaty

bECzvcOL