Trwa ładowanie...
bELARYlN
Notowania
TOYA: strona spółki
29.06.2021, 15:19

TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2021 r.

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 29 czerwca 2021 r. z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Załączniki

Inne komunikaty

bELARYmv