Trwa ładowanie...
bEDMfVCJ
Notowania
PHN: strona spółki
29.06.2021, 17:18

PHN Dywidenda za rok obrotowy 2020

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego postanawiło o:
1) przeniesieniu z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych kwoty 9 889 478,98 PLN w celu powiększenia zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, 2) dokonaniu podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8 027 824,27 PLN powiększonego o kwotę, o której mowa w pkt 1) do kwoty 17 917 303,25 PLN poprzez przeznaczenie go na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 PLN na 1 akcję. W dywidendzie uczestniczy 51.192.295 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 17 sierpnia 2021 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2021 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Inne komunikaty

bEDMfVDr