Trwa ładowanie...
bEUKxqZh
Notowania
BIOTON: strona spółki
29.06.2021, 22:10

BIO Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A. - korekta

W nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2021 z dnia 28.06.2021 Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”/”BIOTON S.A.”) przekazuje uzupełnienie informacji co do poniższych osób:
• Pana Khee Wee Hau; • Pani Yuhong Geng; • Pana Tomasza Siembidę. Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do BIOTON S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bEUKxqZP