Trwa ładowanie...
bECDNHqt
Notowania
PHN: strona spółki
29.06.2021, 17:17

PHN Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbyło się 29 czerwca 2021 r. Treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Inne komunikaty

bECDNHrb