Trwa ładowanie...
bEUNnDLp
Notowania
EUROTAX: strona spółki
8.07.2021, 11:55

ETX Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 lipca 2021 r., liczba podpisanych w czerwcu 2021 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 616 dla klientów z Polski 792 dla klientów z Rumunii oraz 553 dla klientów z Bułgarii. W czerwcu 2020 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 939, 868 i 488. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 465 dla klientów z Polski, 103 dla klientów z Rumunii oraz 158 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 737, 168 i 150.
Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Inne komunikaty

bEUNnDLX