Trwa ładowanie...
bEDGgtCJ
Notowania
URSUS: strona spółki
12.07.2021, 23:35

URS Informacje o osobie zarządzającej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021, w którym poinformowano o ogłoszeniu upadłości URSUS S.A. [„Emitent”] oraz wyznaczeniu syndyka w osobie KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 000811685), syndyk Emitenta przekazuje informacje o osobie zarządzającej – spółce KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. [„Syndyk”].
KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. została wyznaczona syndykiem Emitenta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 r. wydanego w sprawie o sygn. akt XVIII GU 153/21. Syndyk informuje, że osoby reprezentujące KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym Emitenta, tj. Pan Paweł Głodek, Pan Lechosław Kochański, Pan Piotr Głodek, Pan Paweł Siwik oraz Pan Marcin Steć - nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; - nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; - nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące osób reprezentujących KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEDGgtDr