Trwa ładowanie...
bEJlfPTp
Notowania
BIOGENED: strona spółki
16.07.2021, 16:49

BGD Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2021 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank") aneks nr 17 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 r. z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 4.750.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przedmiotowy aneks zmienia termin spłaty kredytu na dzień 26.07.2022 r. Nie przewiduje ani ustanowienia nowych zabezpieczeń spłaty kredytu ani nie zmienia treści dotychczasowych. O pierwotnym terminie zwrotu kredytu i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 140/2019.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bEJlfPTX