Trwa ładowanie...
bEDtAoeZ
Notowania
TELESTR: strona spółki
20.07.2021, 16:48

TLS Informacja o nabyciu 100% Udziałów w Spółce Telemit Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. powiadamia, że w dniu 20 lipca 2021 Telestrada S.A. dokonała nabycia od dwóch osób fizycznych 100% udziałów w spółce Telemit Sp. z o.o. zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000460435, REGON: 146666674, NIP: 5252554947 o kapitale zakładowym 20.000 zł za cenę 140.000 zł.
Przedmiotem działalności spółki Telemit Sp. z o.o. jest świadczenie usług telefonicznych przedpłaconych dla osadzonych w trzech zakładach karnych, w których nie były do dnia dzisiejszego dostępne usługi WHITEPHONE, świadczone przez Telestrada S.A. Przedmiot ten jest zgodny z kierunkiem rozwoju usług firmy Telestrada S.A.

Inne komunikaty

bEDtAofH