Trwa ładowanie...
bESFTRUB
Notowania
EUROCASH: strona spółki
20.07.2021, 20:08

EUR Wyniki segmentu detalicznego

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Eurocash”, „Spółka”) informuje, że Eurocash podjął decyzję o zamknięciu do końca 2021 r. 59 z 414 sklepów własnych sieci Delikatesy Centrum Grupy Eurocash. Powodem decyzji jest dokonana przez Zarząd analiza rentowności powyższych sklepów oraz możliwość wdrożenia programów naprawczych w poszczególnych sklepach. W konsekwencji będzie musiał zostać dokonany odpis szacowany na ok. 80 mln złotych, co przełoży się wprost na wynik finansowy za 2021. Ostateczna kwota powyższego odpisu będzie znana po przeglądzie półrocznego sprawozdania finansowego przeprowadzonym przez biegłego rewidenta.
Decyzja o zamknięciu sklepów nie wpłynie na strategię rozwoju handlu detalicznego Grupy Eurocash, a w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę rentowności segmentu detalicznego, co powinno być widoczne począwszy od przyszłego roku, umożliwiając dalszy efektywny rozwój sieci Delikatesy Centrum. Jednocześnie Spółka dokonała szacunków dynamiki zmian wartości EBITDA po uwzględnieniu wpływu IFRS 16 w segmencie detalicznym. Bez uwzględnienia wpływu odpisu, który zostanie dokonany w 2Q 2021, dynamika zmian EBITDA po IFRS 16 w segmencie detalicznym w 2Q 2021 w stosunku do 2Q 2020 powinna pozostać na podobnym poziomie jak w 1Q 2021 roku w stosunku do 1Q 2020 roku.

Inne komunikaty

bESFTRVj