Trwa ładowanie...
bEsydtlx
Notowania
MAXCOM: strona spółki
21.07.2021, 11:06

MXC Rejestracja zmiany siedziby w spółki zależnej Emitenta

Zarząd Maxcom SA ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 20.07.2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 9.07.2021 r., rejestracji zmiany siedziby spółki zależnej Emitenta - WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Zmiana siedziby spółki WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. była przedmiotem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.05.2021 r. Na skutek dokonanej zmiany siedziba spółki została zmieniona na Tychy i aktualnie mieści się pod adresem: ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy. Poprzedni adres spółki WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. to Kraków, 30-721, ul. Lipska 4 lok. U8.

Inne komunikaty

bEsydtmf