Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-21
MXC Zmieniona treści projektu uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku w przedmiocie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń w Spółce
11,20
-0,45
2024-06-20
MXC Wybór biegłego rewidenta
11,40
-2,19
2024-05-29
MXC Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 26 czerwca 2024 r.
10,40
0,00
2024-05-29
MXC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.
10,40
0,00
2024-05-29
MXC Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy
10,40
0,00
2024-05-28
MXC QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,98
0,00
2024-04-30
MXC RR /2023: formularz dla raportów rocznych
10,75
0,00
2024-04-30
MXC SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
10,75
0,00
2024-04-23
MXC Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
11,40
-5,26
2024-01-05
MXC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
9,44
0,00
2023-11-30
MXC Wybór członka Komitetu Audytu
8,94
+4,03
2023-11-29
MXC QS 3/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
8,94
0,00
2023-09-28
MXC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
8,94
+1,57
2023-09-19
MXC Zakończenie likwidacji spółki zależnej od Emitenta
9,08
0,00
2023-07-17
MXC Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
8,78
+0,23
2023-06-23
MXC Korekta raportu bieżącego 9/2023 z dnia 22.06.2023 r.
8,82
+0,23
2023-06-22
MXC Korekta raportu bieżącego 7/2023 z dnia 22.06.2023 r.
8,80
+0,23
2023-06-22
MXC Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
8,80
+0,23
2023-06-22
MXC Powołanie członka Rady Nadzorczej Maxcom SA
8,80
+0,23
2023-06-22
MXC Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.06.2023 r.
8,80
+0,23
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona