Trwa ładowanie...
bDyExxQl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 53230 75722 80731 972
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8741 2802311 553
Zysk (strata) brutto1 7911 162135829
Zysk (strata) netto1 256569208626
Przepływy netto-4 7316 100-5 793-5 466
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 371-3 137-3 824-5 655
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5519-383-398
Przepływy netto z działalności finansowej-2 3059 218-1 586587
Aktywa razem92 64691 92282 30581 564
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 88428 68614 20913 719
Zobowiązania długoterminowe4 8661 0431 057978
Zobowiązania krótkoterminowe23 01827 64313 15212 741
Kapitał własny63 98262 73067 57067 350
Kapitał zakładowy135135135135
Liczba akcji (tys. szt.)2 700,002 700,002 700,002 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)23,7023,2325,0324,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,470,210,080,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów118 683114 845111 548109 221
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 73213 87311 63416 917
Zysk (strata) brutto3 62914 20210 87215 622
Zysk (strata) netto2 62411 3899 15612 248
Przepływy netto-1 465-8 42520 096446
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 083-6 4884 266-7 841
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 008-1 565-94481
Przepływy netto z działalności finansowej-11 540-37215 9247 806
Aktywa razem81 56482 17169 68151 931
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 71911 9878 38934 367
Zobowiązania długoterminowe9783667551 039
Zobowiązania krótkoterminowe12 74111 6217 63433 328
Kapitał własny67 35070 18461 32717 593
Kapitał zakładowy135135135102
Liczba akcji (tys. szt.)2 700,002 700,002 700,0020 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)24,9425,9922,710,86
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,974,223,390,60
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDyExxQT