Trwa ładowanie...
bEBZOnxh
Notowania
TAMEX: strona spółki
22.07.2021, 16:15

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku podpisał aneks do umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2020 roku z Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich, dotyczącej realizacji zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi".
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz rozliczeniem kosztorysowym części wykonanych prac na łączną kwotę 173 146,73 zł brutto.‬‬ ‬‬ W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 10 068 033,37 zł brutto. Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie i jest określony na dzień 15 grudnia 2021 roku. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów

Inne komunikaty

bEBZOnxP