Trwa ładowanie...
bEDGtUAB
Notowania
URSUS: strona spółki
22.07.2021, 22:46

URS Zmiany w składzie zarządu URSUS S.A. w upadłości – odwołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS) informuje, iż w dniu 21 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza URSUS:
• Uchwałą nr 427/2021 odwołała ze skutkiem natychmiastowym z Zarządu URSUS Pana Andrzeja Młotka (Młotek). • Uchwałą nr 428/2021 odwołała ze skutkiem natychmiastowym z Zarządu Spółki Pana Ryszarda Jacyno. • Uchwałą nr 429/2021 postanowiła, że Zarząd URSUS bieżącej wspólnej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym. • Uchwałą nr 430/2021 delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zarajczyka do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS na czas od dnia 21 lipca 2021 roku (włącznie) przez okres jednego miesiąca. Informacje, o których mowa w § 10 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.) dotyczące Pana Andrzeja Zarajczyka zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEDGtUBj