Trwa ładowanie...
bEBXVGUl
Notowania
OPENFIN: strona spółki
23.07.2021, 14:12

OPF INFORMACJA O ZAWARCIU POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZEM OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.

Zarząd Open Finance SA. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.07.2021 r., Emitent (jako Zleceniobiorca) będąc Akcjonariuszem Spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) zawarł z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy (jako Zleceniodawcą) będącą Akcjonariuszem Spółki porozumienie dotyczące procesu zbycia 34.352.250 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Spółki stanowiących łącznie 35,97% w posiadanym przez niego kapitale zakładowym Spółki.
Zgodnie z postanowieniami porozumienia LC Corp B.V. przystąpiła do procesu poszukiwania nabywcy na akcje Spółki zobowiązując się do ich zbycia na rzecz Inwestora za określoną w umowie minimalną cenę za jedną akcję, a w tym celu zleciła Emitentowi podjęcie w jej imieniu wszelkich niezbędnych czynności, które doprowadzą do znalezienia stosownego Inwestora, przeprowadzenia procesu due diligence oraz zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki należących do LC Corp B.V. za określonym w umowie wynagrodzeniem, udzielając w tym celu Emitentowi stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia w/w czynności. Umowa została zawarta na 12 miesięcy kalendarzowych. Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty

bEBXVGUT