Trwa ładowanie...
bEEKmYKZ
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
23.07.2021, 17:15

OPL Program Motywacyjny dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowych menedżerów Grupy Orange Polska.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska SA („Orange Polska”, „OPL”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23 lipca 2021 r. przyjęła Program Motywacyjny („Program”) dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowych menedżerów Grupy Orange Polska („Uczestnicy”), oparty na instrumentach pochodnych („akcjach fantomowych”), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku

Załączniki

Inne komunikaty

bEEKmYLH