Trwa ładowanie...
bECJIDIR
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
23.07.2021, 20:21

ASM Doręczenie żądania odkupu udziałów w ASM Germany GmbH należących do FEZ FIZAN

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że 23 lipca 2021 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) doręczył Spółce żądanie odkupu przez Spółkę wszystkich udziałów w kapitale zakładowym ASM Germany GmbH należących do Funduszu („Żądanie”).
Zgodnie z oświadczeniem Funduszu, żądanie zostało złożone na podstawie umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji docelowo w spółkę Vertikom GmbH, która została zawarta 25 kwietnia 2018 r. między Funduszem a Spółką przy udziale ASM Germany GmbH („ASM Germany”) („Umowa Inwestycyjna”) (Spółka informowała o zawarciu Umowy Inwestycyjnej m.in. raportem bieżącym 6/2018 z 19 maja 2018 r.). Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej - w przypadkach przez Umowę Inwestycyjną przewidzianych - Fundusz, który jest uprawniony z 49,9% udziałów w ASM Germany (która to spółka została utworzona w celu inwestycji w Grupę Vertikom), może żądać odkupienia przez Spółkę wszystkich udziałów w ASM Germany należących do Funduszu („Opcja Put”). Zgodnie z Żądaniem łączna cena za (wszystkie) udziały ustalona i żądana przez Fundusz od Spółki wynosi 13.971.800,00 euro. Zarząd analizuje skuteczność wykonania Opcji Put przez Fundusz.

Inne komunikaty

bECJIDJz