Trwa ładowanie...
bEDJkxlx
Notowania
OPENFIN: strona spółki
26.07.2021, 17:39

OPF REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 lipca 2021 roku Pani Joanna Tomicka - Zawora, Prezes Zarządu Emitenta złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Open Finance S.A.
Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji mandat Pani Joanny Tomickiej - Zawora wygasa z dniem 26 lipca 2021 roku. Pani Joanna Tomicka – Zawora jako powód rezygnacji wskazała względy osobiste. Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Inne komunikaty

bEDJkxmf