Trwa ładowanie...
bEJkzuth
Notowania
BORUTA: strona spółki
27.07.2021, 9:39

HUB Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania Scotts Enterprises Limited - korekta raportu 15/2021

W opublikowanym w dniu wczorajszym raporcie nr 15/2021 dot. zwiększenia stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Emitenta przez Scotts Enterprises Ltd. nie można pobrać załącznika (pliku zgłoszenia). W związku z powyższym, Spółka publikuje ten raport ponownie:
Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dawniej: Boruta – Zachem S.A.) (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 r. otrzymał od spółki Scotts Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Scotts Enterprises Ltd. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJkzutP