Trwa ładowanie...
Notowania
SEKO: strona spółki
30.07.2021, 16:41

SEK Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 30 lipca 2021 r.

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 lipca 2021 r. (ZWZ) jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów była spółka Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, której przysługiwało 4 155 688 głosów, co stanowiło 62,49% ogólnej liczby głosów oraz 99,99% głosów na ZWZ.
W ZWZ wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4 155 988 akcji i głosów, co stanowiło 62,50% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty