Trwa ładowanie...
bEJDrGSt
Notowania
VRG: strona spółki
3.08.2021, 16:02

VRG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2021 roku („Zgromadzenie”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu. Na Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 202.993.935 głosów, co stanowiło 86,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJDrGTb