Trwa ładowanie...
bETiKKwl
Notowania
LARQ: strona spółki
10.08.2021, 11:22

LRQ Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402(1) per analogiam Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które miało się odbyć w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, (00-349 Warszawa) 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00.
O zwołaniu NWZ Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2021 z 16 lipca 2021 r. Odwołanie NWZ wynika z potrzeby istotnego rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia („WZ”). Po pierwsze, WZ powinno odnieść się do treści Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), opublikowanej w raporcie EBI 1/2021. Po drugie, zachodzi potrzeba opracowania nowego projektu statutu Spółki, uwzględniającego standardy przewidziane w DPSN 2021, które Spółka zadeklarowała jako stosowane. Z uwagi na przejściowo trudną sytuację finansową Spółki, nieracjonalne ekonomiczne i praktycznie jest odbywanie dwóch WZ w przeciągu krótkiego okresu czasu. Dlatego też Zarząd postanowił o skumulowaniu wszystkich bieżących spraw w ramach porządku obrad jednego WZ, które zostanie zwołane niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji, jaka powinna być udostępniona wraz z zwołaniem organu akcjonariuszom. Dotyczy to zwłaszcza statutu, jako podstawowego dokumentu korporacyjnego w Spółce.

Inne komunikaty

bETiKKwT