Trwa ładowanie...
bEKVGJoB
Notowania
TORPOL: strona spółki
20.08.2021, 19:40

TOR Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. powziął informację, iż w związku z zamknięciem w tym samym dniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor] aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn” [Inwestycja], oferta złożona przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów.
Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto za realizację zakresu podstawowego [waga 70%], cena brutto za realizacje prawa opcji [waga 30%]. Termin realizacji Inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 470 mln zł brutto [tj. ok. 382,1 mln zł netto], w tym cena za realizację zakresu podstawowego 410 mln zł brutto [tj. ok. 333,3 mln zł netto], cena za realizację prawa opcji 60 mln zł brutto [tj. ok. 48,8 mln zł netto], co stanowi wartość przekraczającą środki Inwestora przeznaczone na realizację zakresu podstawowego Inwestycji, które wynoszą ok. 153,5 mln zł brutto [124,8 mln zł netto]. O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty

bEKVGJpj