Trwa ładowanie...
bEqQdRKd

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-07-28
TOR Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.
14,38
-0,28
2021-07-23
TOR Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną
13,74
+1,31
2021-07-20
TOR Zmiana adresu siedziby Emitenta
13,30
+0,75
2021-07-09
TOR Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
13,46
+4,16
2021-06-29
TOR Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
16,38
-7,81
2021-06-18
TOR Zawarcie z „PKP Intercity" S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych
16,64
-2,04
2021-06-11
TOR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
15,74
+0,38
2021-06-11
TOR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 11 czerwca 2021 roku
15,74
0,00
2021-06-11
TOR Informacja o wypłacie dywidendy
15,74
-0,25
2021-06-09
TOR Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2021 dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15,56
+0,26
2021-06-01
TOR Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną
15,26
-0,13
2021-05-26
TOR Uznanie za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez „PKP Intercity” S.A.
14,70
+0,41
2021-05-21
TOR QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,44
+1,39
2021-05-14
TOR Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 roku
14,56
-0,41
2021-05-14
TOR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2021 roku
14,56
-0,41
2021-05-12
TOR Rekomendacja podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy
14,18
-1,55
2021-05-05
TOR Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku
13,68
0,00
2021-04-30
TOR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
12,30
+1,30
2021-04-30
TOR Zmiany w Radzie Nadzorczej TORPOL S.A.
12,30
+1,30
2021-04-30
TOR Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku
12,30
+1,30
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona
bEqQdRKL