Trwa ładowanie...
bEKhVwtN
Notowania
TAMEX: strona spółki
23.08.2021, 14:31

TOS aneks do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku, raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz raportu bieżącego 9/2021 r. z dnia 28 maja 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 sierpnia 2021 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej w dniu dnia 23 stycznia 2020 roku z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Witelona 25 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu".
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z przesunięciem ostatecznego terminu zakończenia prac. Nowy termin wynikający z podpisanego aneksu został określony na dzień 26 września 2021 r. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.‬‬ ‬‬

Inne komunikaty

bEKhVwuv