Trwa ładowanie...
bEKyRkFx
Notowania
BORUTA: strona spółki
24.08.2021, 8:01

HUB Zawarcie umowy strategicznej przez spółkę zależną

Zarząd Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23.08.2021r. powziął informację, że spółka zależna z Grupy Hub.Tech – Stars.Space S.A. podpisała umowę strategiczną z TikTok Polska (dalej: "Kontrahent").
Podmiot zależny z Grupy Emitenta - Stars.Space S.A., to spółka specjalizująca się w monetyzacji Influencer marketingu, która skupia się na przewidywaniu trendów na rynku konsumenckim przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizy Big Data oraz technologii VR. Zgodnie z przedmiotową umową Kontrahent jako platforma społecznościowa, zadeklarował międzynarodowe partnerstwo marketingowo-technologiczne. Pierwszym wspólnym projektem Stron umowy będą działania promocyjne wokół nowej marki kosmetycznej. Umowa z Kontrahentem to strategiczny krok, który będzie związany z promocją produktów na skalę globalną. Przyjęta strategia rozwoju przewiduje zaangażowanie dużej grupy influencerów o znaczących zasięgach na platformie. Emitent uznał niniejszą umową za istotną ze względu na nawiązanie strategicznej współpracy z Kontrahentem, którego globalna ekspozycja oraz know-how mogą w przyszłości pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki zależnej Emitenta.

Inne komunikaty

bEKyRkGf