Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
26.08.2021, 15:21

ECH Uchwała Zarządu w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu przez Spółkę zamiaru ustanowienia publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji i podjęciu w związku z tym w dniu 26 sierpnia 2021 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji do kwoty 300.000.000 złotych lub równowartości tej kwoty w euro („Program”). Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, przeprowadzanej po zatwierdzeniu prospektu podstawowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji obligacji będą ustalane przed emisją danej serii obligacji. Spółka planuje wprowadzić obligacje emitowane na podstawie prospektu do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Funkcję Agenta Oferującego i Globalnego Koordynatora w związku z Programem pełnić będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Inne komunikaty